Lectura Fácil

luns, 30 de Novembro de 2020

Unha nova sección na biblioteca

A partir deste mes de decembro de 2020 creamos un novo centro de interese na biblioteca, a sección de Lectura Fácil.

Que é a Lectura Fácil?

A lectura fácil é a adaptación de libros, documentos administrativos, páxinas web, etc que permite unha lectura e unha comprensión máis sinxela dun contido eliminando barreiras para a comprensión, a aprendizaxe e a participación.

Esta adaptación faise segundo as directrices internacionais da IFLA (Federación Internacional de asociacións e institucións bibliotecarias) e de Inclusion Europe en canto á linguaxe, o contido e a forma.

A Asociación Lectura Fácil revisa a adaptación destes materiais e os valida co logo LF.

A quen vai dirixida?

Diríxese a todas as persoas, especialmente a aquelas que teñen dificultades lectoras, xa sexan:

 ► transitorias (poboación inmigrante que non fala as nosas linguas, persoas con incorporación tardía á lectura, escolarización deficiente…) ou

 ► permanentes (persoas con trastornos da aprendizaxe, con diversidade funcional, senilidade, discapacidade auditiva…)

Por que é necesaria a Lectura Fácil?
  • Porque o acceso á lectura e á información é un dereito e unha necesidade social.
  • Porque ler permite compartir ideas, pensamentos e experiencias.
  • Porque moitos textos teñen un exceso de tecnicismos, sintaxe complexa e presentación pouco clara.
  • Porque máis do 30% da poboación ten dificultades lectoras.
Sección Lectura Fácil

A biblioteca inaugura este novo centro de interese, que estará ubicado na planta baixa da sección de adultos/as.

Esta sección estará conformada por materiais co código LF co que a Asociación Lectura Fácil valida os documentos unha vez revisados e adaptados.

Colección "Tú puedes" coa que inauguramos esta sección.

 

 

Etiquetas: 
Lectura Fácil
Discapacidade