Consellos para composición

Formatos do texto

Filtered HTML

 • Os enderezos de páxinas web e os de correo electrónico son convertidos automaticamente en enlaces.
 • Etiquetas HTML permitidas: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  Este sitio permite contido con HTML. Ainda que aprender HTML pode intimidar, saber cómo usar un conxunto limitado das etiquetas HTML máis básicas é moi siselo. Esta taboa proporciona exemplos de como se usa cada etiqueta admitida neste sitio.

  Para máis información, consulte asespecificacións HTML do W3C ou use o seu buscador preferido para atopar outros sitios que expliquen HTML.

  Descrición da EtiquetaO que se escribeO que se obtén
  As anclas se usan para facer enlaces a outras páxinas.<a href="http://biblioteca.naron.es">Narón - Portal Biblioteca</a>Narón - Portal Biblioteca
  Enfatizado<em>Enfatizado</em>Enfatizado
  Forte<strong>Forte</strong>Forte
  Cita<cite>Cita</cite>Cita
  Bloque de cita<blockquote>Bloque de cita</blockquote>
  Bloque de cita
  Texto codificado empregado para amosar código fonte de programación<code>Codificado</code>Codificado
  Lista desordenada - use <li> para comezar cada elemento da lista<ul> <li>Primeiro elemento</li> <li>Segundo elemento</li> </ul>
  • Primeiro elemento
  • Segundo elemento
  Lista ordenada - use o &tl;li> para comezar cada elemento da lista<ol> <li>Primeiro elemento</li> <li>Segundo elemento</li> </ol>
  1. Primeiro elemento
  2. Segundo elemento
  No hai axuda dispoñible para a etiqueta li.
  As listas de definicións son similares a outras listas HTML. <dl> da comezo á lista de definicións, <dt> da comezo a cada termo definido e <dd> da comezo á descrición da definición.<dl> <dt>Primeiro termo</dt> <dd>Primeira definición</dd> <dt>Segundo termo</dt> <dd>Segunda definición</dd> </dl>
  Primeiro termo
  Primeira definición
  Segundo termo
  Segunda definición
  No hai axuda dispoñible para a etiqueta dt.
  No hai axuda dispoñible para a etiqueta dd.

  A maioría dos caracteres inusuais podense escribir directamente sen ningún problema.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  Descrición do carácterO que se escribeO que se obtén
  Ampersand&amp;&
  Maior que&gt;>
  Menor que&lt;<
  Comiñas (")&quot;"
 • As liñas e os parágrafos son recoñecidos automaticamente. As etiquetas <br /> para o salto de liña e <p> e </p> para abrir e pechar o parágrafo son inseridas automaticamente. Se os parágrafos non son recoñecidos, simplemente engada un par de liñas baleiras.

Plain text

 • Non se permiten etiquetas HTML.
 • Os enderezos de páxinas web e os de correo electrónico son convertidos automaticamente en enlaces.
 • As liñas e os parágrafos son recoñecidos automaticamente. As etiquetas <br /> para o salto de liña e <p> e </p> para abrir e pechar o parágrafo son inseridas automaticamente. Se os parágrafos non son recoñecidos, simplemente engada un par de liñas baleiras.